Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
dziedziny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... oddając do dyspozycji studenta całą gasnę najrozmaitszych wykładów z różnych dziedzin. Polonista mógł więc, jeśli chciał, zaglądać na wykład o filozofii...
 • ... rozwoju kluczowe znaczenie mają rolnictwo i energetyka. Dla tych też dziedzin przede wszystkim należy określić programy zrównoważonego rozwoju, zapewniające narodowe sukcesy...
 • ... radni Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zaproszenia otrzymali też specjaliści z różnych dziedzin - nadleśniczowie, szefowie ZOZ-u, Urzędu Celnego, Urzędu Pracy, Straży Granicznej...
 • ... i sam autor - że ekologia roślin obejmuje jeszcze kilka dalszych dziedzin; chcąc się z nimi zapoznać trzeba sięgnąć do innych źródeł...
 • ... kraju
  i ze świata, przygotowane przez dziennikarzy PAP. Dotyczą różnych
  dziedzin: polityki, gospodarki,
  kultury, sportu, obyczajów itd.
  Aktywacja: SMS o treści...
 • ... skutek inwestycji. Ich przeprowadzenie wymaga czasu, różnego zresztą dla poszczególnych dziedzin wytwarzania. Zwiększenie zdolności produkcyjnych sprawia, że w okresie długim istnieją...
 • ... strajków). Konsultanci z kolei to naukowcy i biegli z różnych dziedzin, którzy doradzali SB w rozmaitych kwestiach. Składali zobowiązanie o zachowaniu...
 • ... następnie znikały. Bardziej interesowali się tymi problemami ludzie z pokrewnych dziedzin: meteorologowie, geografowie, geofizycy. Pracowali takimi metodami, jakie były im dostępne...
 • ... ZdroweZycie.pl znajdziesz medyczne nowinki i wyczerpujące informacje z różnych dziedzin medycyny oraz będziesz mogła zadać pytania lekarzom wielu specjalizacji. Są...
 • ... pierwszym etapie: instrukcję wyborczą, kartę zgłoszenia kandydatów, listę dyscyplin i dziedzin nauki należących do właściwości poszczególnych zespołów oraz zaadresowaną kopertę z...
 • ... znawcy przyrody tatrzańskiej z TPN, a także specjaliści z innych dziedzin. W okresie wiosennym będzie się odbywało szkolenie taternickie w skałkach...
 • ... jako produkty danego sektora. Nie zawsze łatwo ustalić, do jakich dziedzin trzeba się odnieść określając substytuty. Warto podchodzić do takiej analizy...
 • ... sportowej na długo. Trener musi podejmować decyzje z zakresu różnych dziedzin nauk - psychologii, fizjologii... Tego nie potrafi robić w tej chwili...
 • ... użytkowej. Ponieważ format ten ma często oryginalną postać dla poszczególnych dziedzin wiedzy, zatem wymaga on pewnego nakładu pracy dla utrzymania wiedzy...
 • ... z którym musimy się uporać, to nadmierna regulacja prawna niektórych dziedzin gospodarki. Dotyczy to najważniejszego rynku, jakim jest rynek pracy. Prawie...
 • ... jednej strony mocne skłonności do działań autorytarnych, lekceważących autonomię tych dziedzin, które w demokracji zwyczajnie nie mogą być podległe politykom (np...
 • ... Narodowym. Są studia podyplomowe, ale wykładają tam fachowcy z różnych dziedzin, przyrodnicy, którzy nie prowadzili nigdy takiej działalności. To tylko teoria...
 • ... w konkretnych badaniach ograniczenia zakresu zainteresowań do kilku (jednej) tylko dziedzin. Często jest to wskazanie (pośrednie), że warunki materialne nie wywierają...
 • ... profesjonalistów w zakresie organizacji imprez kulturalnych i zapalonych miłośników różnych dziedzin kultury powinno dać pożądany efekt końcowy. W pierwszej połowie marca...
 • ... ręce, są też tacy, którzy ograniczają się do bardzo wąskich dziedzin.
  Kilka propozycji: można ograniczyć się do konkretnego okresu historycznego (np...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego