Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy turystyczne
Rok: 1998
S.A. wypłaci właścicielowi pojazdu sumę 1500zł /piętnaście milionów starych złotych/.
Uprawnienia członka COID-CLUB, do zwrotu kosztów pomocy drogowej, rosną wraz z czasem nieprzerwanej prenumeraty kwartalnika COID-CLUB. Prenumerata w okresie do 1-go roku daje prawo do Karty Niebieskiej. Prenumerata przez okres powyżej 1-go roku do 3-ech lat daje prawo do Karty Srebrnej. Prenumerata przez okres powyżej 3-ech lat daje prawo do Karty Złotej.
Łączna wysokość zwrotu kosztów usług świadczonych w ramach wezwania pomocy wynosi odpowiednio dla posiadaczy:
Karty Niebieskiej - do kwoty 250 zł.
Karty Srebrnej - do kwoty 375zł.
Karty Złotej - do kwoty 500 zł oraz
S.A. wypłaci właścicielowi pojazdu sumę 1500zł /piętnaście milionów starych złotych/.<br>Uprawnienia członka COID-CLUB, do zwrotu kosztów pomocy drogowej, rosną wraz z czasem nieprzerwanej prenumeraty kwartalnika COID-CLUB. Prenumerata w okresie do 1-go roku daje prawo do Karty Niebieskiej. Prenumerata przez okres powyżej 1-go roku do 3-ech lat daje prawo do Karty Srebrnej. Prenumerata przez okres powyżej 3-ech lat daje prawo do Karty Złotej.<br>Łączna wysokość zwrotu kosztów usług świadczonych w ramach wezwania pomocy wynosi odpowiednio dla posiadaczy:<br>Karty Niebieskiej - do kwoty 250 zł. <br>Karty Srebrnej - do kwoty 375zł.<br>Karty Złotej - do kwoty 500 zł oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego