Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Andrzej Otrębski
Tytuł: strona łowiecka
Rok: 2003
obrazów i rysunków. Głównym tematem jego prac jest pejzaż z bardzo częstym motywem lasu sosnowego. Płótna cechuje zdecydowana konstrukcja kompozycyjna, drobiazgowość przedstawienia szczegółów oraz unikanie impresjonistycznych niedopowiedzeń.


Tempesta Antonio
1555 - 1630


Włoski malarz i rytownik, urodził się we Florencji. Jego nauczycielami byli: Santo di Tito i Giovanni Stradano. Wykonywał freski, efektowne małe malowidła na marmurze i akwaforty. Najbardziej znane jego dzieło to "Mapa Rzymu".


Uccello Paolo
1397 - 1475


Urodził się we Florencji. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Paolo di Donno. Swoje kształcenie artystyczne rozpoczął już w wieku 10 lat w warsztacie rzeźbiarza Ghiberti. Pracował w Wenecji, Padwie, Bolonii i oczywiście we Florencji
obrazów i rysunków. Głównym tematem jego prac jest pejzaż z bardzo częstym motywem lasu sosnowego. Płótna cechuje zdecydowana konstrukcja kompozycyjna, drobiazgowość przedstawienia szczegółów oraz unikanie impresjonistycznych niedopowiedzeń.<br><br><br>&lt;tit&gt;Tempesta Antonio<br>1555 - 1630&lt;/&gt;<br><br><br>Włoski malarz i rytownik, urodził się we Florencji. Jego nauczycielami byli: Santo di Tito i Giovanni Stradano. Wykonywał freski, efektowne małe malowidła na marmurze i akwaforty. Najbardziej znane jego dzieło to "Mapa Rzymu".<br><br><br>&lt;tit&gt;Uccello Paolo<br>1397 - 1475&lt;/&gt;<br><br><br>Urodził się we Florencji. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Paolo di Donno. Swoje kształcenie artystyczne rozpoczął już w wieku 10 lat w warsztacie rzeźbiarza Ghiberti. Pracował w Wenecji, Padwie, Bolonii i oczywiście we Florencji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego