Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
uzyskania wedle reguły R wniosku na podstawie skończonej liczby prób jest równe jedności.

XXIII

Pragmatyczne uzasadnienie reguł wnioskowania statystycznego

1. Tak zwana indukcja statystyczna formułuje różnorodne reguły wnioskowania. Podstawowa klasa takich reguł znana jest pod nazwą następującą: reguły wnioskowania parametrycznego - bez założenia rozkładu a priori, przy jednym parametrze niewiadomym i eksperymencie ustalonym z góry. A oto ich cechy wyróżniające.
Konkluzja dotyczy liczbowego parametru, powiedzmy x, charakteryzującego pewną populację. Albo specyfikuje ona dokładną wartość tego parametru (jest nazywana wówczas hipotezą prostą i posiada kształt: x = x ), albo też określa klasę - zazwyczaj przedział - do której wartość ta należy (nazywana jest wówczas hipotezą złożoną
uzyskania wedle reguły R wniosku na podstawie skończonej liczby prób jest równe jedności.<br><br>&lt;tit&gt;XXIII<br><br>Pragmatyczne uzasadnienie reguł wnioskowania statystycznego&lt;/&gt;<br><br> 1. Tak zwana indukcja statystyczna formułuje różnorodne reguły wnioskowania. Podstawowa klasa takich reguł znana jest pod nazwą następującą: reguły wnioskowania parametrycznego - bez założenia rozkładu a priori, przy jednym parametrze niewiadomym i eksperymencie ustalonym z góry. A oto ich cechy wyróżniające.<br> Konkluzja dotyczy liczbowego parametru, powiedzmy x, charakteryzującego pewną populację. Albo specyfikuje ona dokładną wartość tego parametru (jest nazywana wówczas hipotezą prostą i posiada kształt: x = x ), albo też określa klasę - zazwyczaj przedział - do której wartość ta należy (nazywana jest wówczas hipotezą złożoną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego