Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
aby potencjalna osoba badana mogła prawidłowo ocenić możliwość swego udziału w badaniu, do którego namawiana jest przez psychologa i aby mogła podjąć - w warunkach pełnego dostępu do informacji i braku jakiegokolwiek nacisku ze strony badacza czy innych osób - autonomiczną decyzję co do swego udziału, w roli osoby badanej, w danym eksperymencie.

Doinformowanie plus zagwarantowanie nienaruszalności własnego "ja" (we wszystkich jego aspektach) wyznaczają z jednej strony poczucie bezpieczeństwa osoby badanej, z drugiej strony zaś pozytywnie nastawiają ją do współpracy z badaczem. Niestety, psychologowie w trosce o metodologiczną poprawność i "matematyczną" precyzję uzyskiwanych wyników na ogół przymykają oczy na etyczną stronę planowanych i
aby potencjalna osoba badana mogła prawidłowo ocenić możliwość swego udziału w badaniu, do którego namawiana jest przez psychologa i aby mogła podjąć - w warunkach pełnego dostępu do informacji i braku jakiegokolwiek nacisku ze strony badacza czy innych osób - autonomiczną decyzję co do swego udziału, w roli osoby badanej, w danym eksperymencie.<br><br>Doinformowanie plus zagwarantowanie nienaruszalności własnego "ja" (we wszystkich jego aspektach) wyznaczają z jednej strony poczucie bezpieczeństwa osoby badanej, z drugiej strony zaś pozytywnie nastawiają ją do współpracy z badaczem. Niestety, psychologowie w trosce o metodologiczną poprawność i "matematyczną" precyzję uzyskiwanych wyników na ogół przymykają oczy na etyczną stronę planowanych i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego