Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
między odsetkami badanych traktujących te dwa ostatnie wzory jako bardzo ryzykowne jest bardzo niewielka.


Wyniki odnoszące się do dostrzegania ryzyka szkód w efekcie używania substancji psychoaktywnych prowadzą do wniosku, że badani są dość dobrze zorientowani w skali zagrożeń. Wyniki wskazują też, że powoli przestaje być aktualny stereotyp, wedle którego pojedyncze eksperymenty z narkotykami budzą znacznie większe zagrożenie niż częste używanie w dużych ilościach substancji legalnych, takich jak alkohol czy tytoń.WIDOCZNOŚĆ DZIAŁAŃ POMOCOWYCH

Społeczne postrzeganie szeroko pojętych działań pomocowych dla osób z problemem alkoholowym badano pytając o to, czy respondent słyszał o wymienionych w pytaniu instytucjach zajmujących się tą sferą działań
między odsetkami badanych traktujących te dwa ostatnie wzory jako bardzo ryzykowne jest bardzo niewielka. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br> Wyniki odnoszące się do dostrzegania ryzyka szkód w efekcie używania substancji psychoaktywnych prowadzą do wniosku, że badani są dość dobrze zorientowani w skali zagrożeń. Wyniki wskazują też, że powoli przestaje być aktualny stereotyp, wedle którego pojedyncze eksperymenty z narkotykami budzą znacznie większe zagrożenie niż częste używanie w dużych ilościach substancji legalnych, takich jak alkohol czy tytoń. <br><br><br><br>&lt;tit&gt;WIDOCZNOŚĆ DZIAŁAŃ POMOCOWYCH&lt;/&gt;<br><br> Społeczne postrzeganie szeroko pojętych działań pomocowych dla osób z problemem alkoholowym badano pytając o to, czy respondent słyszał o wymienionych w pytaniu instytucjach zajmujących się tą sferą działań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego