Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
stężeniami jonów po obu stronach błony jest utrzymywana dzięki wyrównaniu szybkości biernego i czynnego transportu jonów (rys. 1.3). Nieustanną dyfuzję w kierunku mniejszych stężeń (dyfuzja prosta, transport bierny) równoważy działanie pompy sodowo-potasowej (transport czynny). Pompa przenosi jony w kierunku przeciwnym do kierunku dyfuzji dzięki energii hydrolizy ATP.

Głównym elementem pompy jest katalizator tej reakcji - enzym aktywowany przez jony potasowe i sodowe, Na-K ATPaza. Zasadę działania pompy przedstawiono na rysunku 1.4. Typowy neuron zawiera około miliona "pomp" przenoszących około20 mln kationów Na+ na sekundę. Energia napędu pomp stanowi około 30% całej ilości energii zużywanej przez komórkę w różnych
stężeniami jonów po obu stronach błony jest utrzymywana dzięki wyrównaniu szybkości biernego i czynnego transportu jonów (rys. 1.3). Nieustanną dyfuzję w kierunku mniejszych stężeń (dyfuzja prosta, transport bierny) równoważy działanie pompy sodowo-potasowej (transport czynny). Pompa przenosi jony w kierunku przeciwnym do kierunku dyfuzji dzięki energii hydrolizy ATP.<br>&lt;gap reason="photo"&gt;<br>Głównym elementem pompy jest katalizator tej reakcji - enzym aktywowany przez jony potasowe i sodowe, Na-K ATPaza. Zasadę działania pompy przedstawiono na rysunku 1.4. Typowy neuron zawiera około miliona "pomp" przenoszących około20 mln kationów Na+ na sekundę. Energia napędu pomp stanowi około 30% całej ilości energii zużywanej przez komórkę w różnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego