Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
że przy ustalonym charakterze eksperymentu różne zbiory możliwych konkluzji wyznaczają różne klasy reguł wnioskowania. Tak np. jeśli zbiór możliwych konkluzji jest klasą wszystkich hipotez prostych, mamy do czynienia z tzw. estymacją punktową; jeśli jest on klasą wszystkich hipotez złożonych, wnioskowanie nazywane jest estymacją przedziałową; jeśli składa się on z dwóch elementów, mianowicie: jakiejś hipotezy oraz jej negacji, wnioskowanie nazywa się weryfikacją lub testem owej hipotezy itp.
Proponowane uzasadnienie tak określonych reguł wnioskowania wychodzi z następujących założeń.
Uznanie jakiegoś zdania za prawdziwe, a więc w szczególności: przyjęcie go jako konkluzji wnioskowania, jest pewnym rodzajem zachowania się lub działania - przy dostatecznie szerokim rozumieniu
że przy ustalonym charakterze eksperymentu różne zbiory możliwych konkluzji wyznaczają różne klasy reguł wnioskowania. Tak np. jeśli zbiór możliwych konkluzji jest klasą wszystkich hipotez prostych, mamy do czynienia z tzw. estymacją punktową; jeśli jest on klasą wszystkich hipotez złożonych, wnioskowanie nazywane jest estymacją przedziałową; jeśli składa się on z dwóch elementów, mianowicie: jakiejś hipotezy oraz jej negacji, wnioskowanie nazywa się weryfikacją lub testem owej hipotezy itp.<br> Proponowane uzasadnienie tak określonych reguł wnioskowania wychodzi z następujących założeń.<br> Uznanie jakiegoś zdania za prawdziwe, a więc w szczególności: przyjęcie go jako konkluzji wnioskowania, jest pewnym rodzajem zachowania się lub działania - przy dostatecznie szerokim rozumieniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego