Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
niemniej można pokusić się o zarysowanie generalnego zrębu.
Najpierw wydaje się, że całkiem jednoznacznym probierzem jest tu kryterium reifikacji. Kryterium reifikacji sygnalizuje daleko posuniętą odrębność metod. Rzeczywiście, dla klasycznych metod badawczych tomizmu niektóre odkrywane przez fenomenologię czy hermeneutykę regiony człowieka po prostu nie istnieją. Tomizm może te odkrycia ewentualnie zaakceptować ex post, ale ich sam z siebie swoimi własnymi metodami badawczymi pozytywnie wykryć ani wyanalizować nie potrafi. W zasadzie metafizyka człowieka, w której o człowieku mówiło się językiem metafizyki ogólnej, podpada pod zarzut reifikacji lub uprzedmiotowienia. Niemniej sprawy nie są całkiem jednoznaczne. Byłoby bowiem uproszczeniem, gdybyśmy we wszystkim, co o człowieku mówiła
niemniej można pokusić się o zarysowanie generalnego zrębu.<br>Najpierw wydaje się, że całkiem jednoznacznym probierzem jest tu kryterium reifikacji. Kryterium reifikacji sygnalizuje daleko posuniętą odrębność metod. Rzeczywiście, dla klasycznych metod badawczych tomizmu niektóre odkrywane przez fenomenologię czy hermeneutykę regiony człowieka po prostu nie istnieją. Tomizm może te odkrycia ewentualnie zaakceptować ex post, ale ich sam z siebie swoimi własnymi metodami badawczymi pozytywnie wykryć ani wyanalizować nie potrafi. W zasadzie metafizyka człowieka, w której o człowieku mówiło się językiem metafizyki ogólnej, podpada pod zarzut reifikacji lub uprzedmiotowienia. Niemniej sprawy nie są całkiem jednoznaczne. Byłoby bowiem uproszczeniem, gdybyśmy we wszystkim, co o człowieku mówiła
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego