Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
przygotował w maszynopisie studium historyczno-konserwatorskie kanału . We wstępie recenzowanej obecnie książki, autor omówił szczegółowo dotychczasową, znaną mu literaturę przedmiotu, a w jej zakończeniu zamieścił dosyć bogaty przegląd wykorzystanych materiałów. Ale jak już wspomniano, baza źródłowa prezentuje się tu nieco skromnie. W bibliografii nie znalazła się m.in. szczegółowa i fachowa praca inż. Rudolfa Kandt'a, opublikowana w zeszytach ziomkostwa pasłęckiego: "Kanał Oberlandzki - jeden z trzech cudów Prus Wschodnich" . Ponadto w zamieszczonym spisie wykorzystanych map nie ma słynnych niemieckich "25-tek" - tzw. Meßtischblattów, a trudno sobie wyobrazić, by autor z nich nie korzystał. Poszczególne rozdziały noszą tytuły: "Środowisko geograficzne", "Zarys dziejów Kanału
przygotował w maszynopisie studium historyczno-konserwatorskie kanału . We wstępie recenzowanej obecnie książki, autor omówił szczegółowo dotychczasową, znaną mu literaturę przedmiotu, a w jej zakończeniu zamieścił dosyć bogaty przegląd wykorzystanych materiałów. Ale jak już wspomniano, baza źródłowa prezentuje się tu nieco skromnie. W bibliografii nie znalazła się m.in. szczegółowa i fachowa praca inż. Rudolfa Kandt'a, opublikowana w zeszytach ziomkostwa pasłęckiego: "Kanał Oberlandzki - jeden z trzech cudów Prus Wschodnich" . Ponadto w zamieszczonym spisie wykorzystanych map nie ma słynnych niemieckich "25-tek" - tzw. Meßtischblattów, a trudno sobie wyobrazić, by autor z nich nie korzystał. Poszczególne rozdziały noszą tytuły: "Środowisko geograficzne", "Zarys dziejów Kanału
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego