Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
gminy, osiedla lokowały alkoholizm na dalszych pozycjach. W naszym badaniu również zapytaliśmy respondentów o ocenę ważności każdego z problemów nie tylko na poziomie kraju, ale również w skali miejscowości, w której mieszkają. Zastosowano dwa identyczne pytania, jednak odniesione do sytuacji lokalnej. Rozkłady odpowiedzi zestawiono w tabelach 6. i 7.


Oceny formułowane w odniesieniu do poziomu miejscowości przynoszą pod wieloma względami podobny, chociaż też i trochę odmienny obraz. Na plan pierwszy wysuwa się tu kwestia bezrobocia - 81,3% ocen "bardzo ważny" i 53,1% wyborów jako najważniejszy. Na drugim miejscu znalazł się spadek stopy życiowej - 61,3% ocen "bardzo ważny" i 9
gminy, osiedla lokowały alkoholizm na dalszych pozycjach. W naszym badaniu również zapytaliśmy respondentów o ocenę ważności każdego z problemów nie tylko na poziomie kraju, ale również w skali miejscowości, w której mieszkają. Zastosowano dwa identyczne pytania, jednak odniesione do sytuacji lokalnej. Rozkłady odpowiedzi zestawiono w tabelach 6. i 7. <br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br> Oceny formułowane w odniesieniu do poziomu miejscowości przynoszą pod wieloma względami podobny, chociaż też i trochę odmienny obraz. Na plan pierwszy wysuwa się tu kwestia bezrobocia - 81,3% ocen "bardzo ważny" i 53,1% wyborów jako najważniejszy. Na drugim miejscu znalazł się spadek stopy życiowej - 61,3% ocen "bardzo ważny" i 9
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego