Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
powodujące rozbicie rodzin i narastanie sieroctwa społecznego.

3. Samoniszczenie: alkoholizm, narkomania i samobójstwa a także inne postacie zachowań autoagresywnych.

4. Instytucjonalne rodzaje patologii społecznej spowodowane dysfunkcją władzy ustawodawczej (nieadekwatność uregulowań prawnych do potrzeb gospodarczych i społecznych, niska jakość aktów prawnych) i wykonawczej (niekompetencja, partykularyzm, prywata).

Badania empiryczne patologii społecznej potwierdzają formułowane (przez powoływanych autorów) prawidłowości dotyczące źródeł narastania zjawisk dezorganizujących społeczeństwo w okresie jego szybkiej zmiany. Teoria dezorganizacji jest adekwatna do analizy procesów dezadaptacji społeczeństwa towarzyszącym szybkim transformacjom systemowym krajów europejskich. Zarówno tym powojennym, zapoczątkowanych u schyłku lat czterdziestych i pięćdziesiątych, jak i o pół wieku późniejszym, które przyniosły ustrojowe i
powodujące rozbicie rodzin i narastanie sieroctwa społecznego.<br><br>3. Samoniszczenie: alkoholizm, narkomania i samobójstwa a także inne postacie zachowań autoagresywnych.<br><br>4. Instytucjonalne rodzaje patologii społecznej spowodowane dysfunkcją władzy ustawodawczej (nieadekwatność uregulowań prawnych do potrzeb gospodarczych i społecznych, niska jakość aktów prawnych) i wykonawczej (niekompetencja, partykularyzm, prywata).<br><br>Badania empiryczne patologii społecznej potwierdzają formułowane (przez powoływanych autorów) prawidłowości dotyczące źródeł narastania zjawisk dezorganizujących społeczeństwo w okresie jego szybkiej zmiany. Teoria dezorganizacji jest adekwatna do analizy procesów dezadaptacji społeczeństwa towarzyszącym szybkim transformacjom systemowym krajów europejskich. Zarówno tym powojennym, zapoczątkowanych u schyłku lat czterdziestych i pięćdziesiątych, jak i o pół wieku późniejszym, które przyniosły ustrojowe i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego