Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Literatura Ludowa
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1957
Łańcuta i Przeworska opublikował Aleksander Saloni. Można by tu jeszcze wymienić wydane przed stu laty zbiory pieśni Wacława z Oleska i Żegoty Paulego i oto wyczerpany już ten skromny rejestr.
Wydany przed rokiem wybór "Powieści ludu rzeszowskiego" spełnia więc bardzo poważną rolę dla popularyzacji folkloru, uprzystępnia przeciętnemu czytelnikowi teksty podań, gadek i baśni rozsianych dotąd w mało dostępnych i zbyt specjalnych wydawnictwach. Nie przynosi natomiast żadnych nowych zapisów, nie wzbogaca też istniejącego stanu wiedzy o ustnej twórczości ludowej rzeszowszczyzny. Dlatego też w tym krótkim omówieniu książki chcę zwrócić przede wszystkim uwagę na jej walory czytelnicze, a nie naukowe.
Trzeba stwierdzić, że
Łańcuta i Przeworska opublikował Aleksander Saloni. Można by tu jeszcze wymienić wydane przed stu laty zbiory pieśni Wacława z Oleska i Żegoty Paulego i oto wyczerpany już ten skromny rejestr.<br>Wydany przed rokiem wybór "Powieści ludu rzeszowskiego" spełnia więc bardzo poważną rolę dla popularyzacji folkloru, uprzystępnia przeciętnemu czytelnikowi teksty podań, gadek i baśni rozsianych dotąd w mało dostępnych i zbyt specjalnych wydawnictwach. Nie przynosi natomiast żadnych nowych zapisów, nie wzbogaca też istniejącego stanu wiedzy o ustnej twórczości ludowej rzeszowszczyzny. Dlatego też w tym krótkim omówieniu książki chcę zwrócić przede wszystkim uwagę na jej walory czytelnicze, a nie naukowe.<br>Trzeba stwierdzić, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego