Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
wód i zachwaszczenie naturalnej pokrywy roślinnej.

7.13.Murawy kserotermiczne (zbiorowiska z klasy Festuco-Brometea)

A. Charakterystyka ogólna

Struktura roślinności. Są to przeważnie niskie zbiorowiska trawiasto-zielne o bardzo bogatym i swoistym składzie gatunkowym. Warstwa krzewów najczęściej nie występuje, bądź tworzą ja nieliczne róże, wisienki stepowe i in. Runo dość gęste, zwarte, jedynie na silnie nachylonych zboczach i na skałach względnie luźne. Siedlisko. Murawy kserotermiczne występują na siedliskach bogatych w węglan wapnia, suchych lub średnio suchych. Typowymi dla nich glebami są rędziny i pararędziny wytworzone ze skał wapiennych, gleby czarnoziemne na podłożu lessowym oraz silnie nawapnione gleby brunatne. Występowanie. Są to
wód i zachwaszczenie naturalnej pokrywy roślinnej.<br><br>&lt;tit&gt;7.13.Murawy kserotermiczne (zbiorowiska z klasy Festuco-Brometea)&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;A. Charakterystyka ogólna&lt;/&gt;<br><br> Struktura roślinności. Są to przeważnie niskie zbiorowiska trawiasto-zielne o bardzo bogatym i swoistym składzie gatunkowym. Warstwa krzewów najczęściej nie występuje, bądź tworzą ja nieliczne róże, wisienki stepowe i in. Runo dość gęste, zwarte, jedynie na silnie nachylonych zboczach i na skałach względnie luźne. Siedlisko. Murawy kserotermiczne występują na siedliskach bogatych w węglan wapnia, suchych lub średnio suchych. Typowymi dla nich glebami są rędziny i pararędziny wytworzone ze skał wapiennych, gleby czarnoziemne na podłożu lessowym oraz silnie nawapnione gleby brunatne. Występowanie. Są to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego