Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
zerowego do całkowitej deformacji plastycznej, czyli nieodwracalnej), F0 jest wartością początkową siły, przy której zaczyna się uwidaczniać wklęśnięcie. Funkcja ta lepiej niż (5.3) oddaje nieliniowy zakres przejściowy odkształcenia (nieliniowość typowa jest dla odkształcenienia sprężystego) dla małych sił, jakie są właśnie charakterystyczne dla maszyn kroczących (rys. 5.4).
W przypadku gleby sypkiej lub glinki


gdzie kg -współczynnik oraz Fu -tzw . nacisk asymptotyczny muszą być zidenty-
fikowane eksperymentalnie. Tutaj siła dąży do wartości asymptotycznej i zwiększanie odkształcenia terenu nie wymaga dużego wzrostu siły, co jest cechą podłoży ściśliwych (rys. 5.5).
Zależność obejmująca obie klasy podłoża ma postać [21, 88]

przy czym
zerowego do całkowitej deformacji plastycznej, czyli nieodwracalnej), F0 jest wartością początkową siły, przy której zaczyna się uwidaczniać wklęśnięcie. Funkcja ta lepiej niż (5.3) oddaje nieliniowy zakres przejściowy odkształcenia (nieliniowość typowa jest dla odkształcenienia sprężystego) dla małych sił, jakie są właśnie charakterystyczne dla maszyn kroczących (rys. 5.4). <br>W przypadku gleby sypkiej lub glinki <br><br>&lt;gap&gt;<br>gdzie kg -współczynnik oraz Fu -tzw . nacisk asymptotyczny muszą być zidenty- <br>fikowane eksperymentalnie. Tutaj siła dąży do wartości asymptotycznej i zwiększanie odkształcenia terenu nie wymaga dużego wzrostu siły, co jest cechą podłoży ściśliwych (rys. 5.5). <br>Zależność obejmująca obie klasy podłoża ma postać [21, 88] <br>&lt;gap&gt;<br>przy czym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego