Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
służb specjalnych.
Pochodzi z Ciechanowa, ma 47 lat. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, był adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych UW. W latach 1978-1990 należał do PZPR, potem zakładał SdRP, teraz należy do SLD. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. reform politycznych.
LUZ


KOMENTARZ
Zadanie dla gmin

Nie ma mowy o skutecznej polityce społecznej bez dobrze zaprojektowanego, opartego na jasnych kryteriach, systemu pomocy społecznej. Uporządkowanie świadczeń rodzinnych i przekazanie zadań związanych z ich wypłatą gminom to jedna z decyzji, która daje nadzieje na jego zbudowanie. Systemu, w którym osoby najuboższe, nieumiejące sobie samodzielnie poradzić i niemogące liczyć
służb specjalnych.<br>Pochodzi z Ciechanowa, ma 47 lat. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, był adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych UW. W latach 1978-1990 należał do PZPR, potem zakładał SdRP, teraz należy do SLD. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. reform politycznych.<br>&lt;au&gt;LUZ&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br>&lt;tit&gt;KOMENTARZ&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Zadanie dla gmin&lt;/&gt;<br><br>Nie ma mowy o skutecznej polityce społecznej bez dobrze zaprojektowanego, opartego na jasnych kryteriach, systemu pomocy społecznej. Uporządkowanie świadczeń rodzinnych i przekazanie zadań związanych z ich wypłatą gminom to jedna z decyzji, która daje nadzieje na jego zbudowanie. Systemu, w którym osoby najuboższe, nieumiejące sobie samodzielnie poradzić i niemogące liczyć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego