Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
i 30 czerwca zwrócił się do ministra spraw wojskowych z wnioskiem o utworzenie z marynarzy wchodzących w skład Kadry Marynarki Wojennej - batalionu morskiego oraz przekazanie go na front do dyspozycji Naczelnego Dowództwa. Admirał w swoim wniosku prosił jednocześnie gen. por. J. Leśniewskiego o wycofanie batalionu z frontu i ponowne podporządkowanie go jemu, gdy tylko minie zasadnicze zagrożenie Polski. Proponował również, aby ze Szkoły Specjalistów Morskich w Kazuniu utworzyć kolejny (trzeci) batalion morski i wykorzystać go na froncie na podobnych zasadach.
Tego samego dnia Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz dotyczący realizacji wniosku kontradm. K. Porębskiego, a już 6 lipca 1920 r. ukazał się
i 30 czerwca zwrócił się do ministra spraw wojskowych z wnioskiem o utworzenie z marynarzy wchodzących w skład Kadry Marynarki Wojennej - batalionu morskiego oraz przekazanie go na front do dyspozycji Naczelnego Dowództwa. Admirał w swoim wniosku prosił jednocześnie gen. por. J. Leśniewskiego o wycofanie batalionu z frontu i ponowne podporządkowanie go jemu, gdy tylko minie zasadnicze zagrożenie Polski. Proponował również, aby ze Szkoły Specjalistów Morskich w Kazuniu utworzyć kolejny (trzeci) batalion morski i wykorzystać go na froncie na podobnych zasadach.<br>Tego samego dnia Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz dotyczący realizacji wniosku kontradm. K. Porębskiego, a już 6 lipca 1920 r. ukazał się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego