Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
znajdujących się w mieszkaniu ubezpieczającego.

§ 3. Ubezpieczone ryzyka
1 PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) kradzieży z włamaniem, pod warunkiem. że mieszkanie lub pomieszczenie było należycie zabezpieczone,
2) rabunku,
3) zdarzeń losowych w postaci ognia, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych. powodzi, zalania, huraganu. uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsuwania się ziemi,
4) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym. z wyłączeniem jednak szkód w postaci zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych. papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i
znajdujących się w mieszkaniu ubezpieczającego.<br><br>§ 3. Ubezpieczone ryzyka<br>1 PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek:<br>1) kradzieży z włamaniem, pod warunkiem. że mieszkanie lub pomieszczenie było należycie zabezpieczone,<br>2) rabunku,<br>3) zdarzeń losowych w postaci ognia, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych. powodzi, zalania, huraganu. uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsuwania się ziemi, <br>4) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym. z wyłączeniem jednak szkód w postaci zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych. papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego