Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
pomocą pionu i libelli.
Opis teodolitu
Przedstawiony na rys. 2.9a i rys. 2.9b teodolit Polskich Zakładów Optycznych [15] oznaczony symbolem TA6, składa się ze spodarki (1) oraz korpusu górnego z lunetą, kręgiem pionowym i kręgiem poziomym (2). W spodarce znajdują się trzy śruby poziomujące (3) oraz płytki z gwintowanym kołnierzem (4), służące do łączenia spodarki ze statywem. W spodarce znajduje się otwór, w który wkłada się korpus górny teodolitu. Na kręgu poziomym naniesiona jest podziałka gradowa (400g) lub stopniowa (360&730;). Do sprzęgnięcia kręgu z górną częścią teodolitu służy specjalny zatrzask (5). Drobny ruch górnej części teodolitu względem kręgu poziomego
pomocą pionu i libelli.<br>&lt;tit&gt;Opis teodolitu&lt;/&gt;<br>Przedstawiony na rys. 2.9a i rys. 2.9b teodolit Polskich Zakładów Optycznych [15] oznaczony symbolem TA6, składa się ze spodarki (&lt;HI rend="italic"&gt;1&lt;/HI&gt;) oraz korpusu górnego z lunetą, kręgiem pionowym i kręgiem poziomym (&lt;HI rend="italic"&gt;2&lt;/HI&gt;). W spodarce znajdują się trzy śruby poziomujące (&lt;HI rend="italic"&gt;3&lt;/HI&gt;) oraz płytki z gwintowanym kołnierzem (&lt;HI rend="italic"&gt;4&lt;/HI&gt;), służące do łączenia spodarki ze statywem. W spodarce znajduje się otwór, w który wkłada się korpus górny teodolitu. Na kręgu poziomym naniesiona jest podziałka gradowa (400&lt;hi rend="upper"&gt;g&lt;/HI&gt;) lub stopniowa (360&730;). Do sprzęgnięcia kręgu z górną częścią teodolitu służy specjalny zatrzask (&lt;HI rend="italic"&gt;5&lt;/HI&gt;). Drobny ruch górnej części teodolitu względem kręgu poziomego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego