Typ tekstu: Książka
Autor: Pieszczachowicz Jan
Tytuł: Koniec wieku. Szkice o literaturze
Rok: 1994
świata pracy. Tak czy owak trwało "rozdwojenie myśli polskiej" (tytuł rozprawy Mariana Massoniusa z 1902 roku), gdzie akcentowano rozdźwięk między niechętnym wszelkiemu "teoretyzowaniu" praktycyzmem a romantycznymi uniesieniami, połączonymi z metafizyką, co filozof uważał zresztą za szczęśliwe połączenie, strzegące przed przyziemnością i obniżeniem ideałów. Można by uznać za ilustrację owej tezy "hamletyzującego" kupca Wokulskiego, w którym zbiegł się romantyzm młodości z gorzką lekcją Realpolitik. Ten kapitalistyczny self-made-man nie ulega jednak na trwałe naciskowi mieszczańskich cnót, które zakładały życiową mierność i przeciętność, sugerowaną między innymi przez rozpowszechniony i u nas "franklinizm", radzący dochodzić do zamożności dzięki systematycznej pracy połączonej ze skromnością
świata pracy. Tak czy owak trwało "rozdwojenie myśli polskiej" (tytuł rozprawy Mariana Massoniusa z 1902 roku), gdzie akcentowano rozdźwięk między niechętnym wszelkiemu "teoretyzowaniu" praktycyzmem a romantycznymi uniesieniami, połączonymi z metafizyką, co filozof uważał zresztą za szczęśliwe połączenie, strzegące przed przyziemnością i obniżeniem ideałów. Można by uznać za ilustrację owej tezy "hamletyzującego" kupca Wokulskiego, w którym zbiegł się romantyzm młodości z gorzką lekcją <name type="tit">Realpolitik</>. Ten kapitalistyczny <name type="tit">self-made-man</> nie ulega jednak na trwałe naciskowi mieszczańskich cnót, które zakładały życiową mierność i przeciętność, sugerowaną między innymi przez rozpowszechniony i u nas "<orig>franklinizm</>", radzący dochodzić do zamożności dzięki systematycznej pracy połączonej ze skromnością
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego