Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
deszczomierz i wiatromierz, a na wydzielonym poletku rozmieszcza się termometry służące do pomiaru temperatury gruntu. Tuż przy powierzchni gruntu, na wysokości 5 cm, na specjalnym stojaku z osłoną, znajduje się termometr minimalny. W ogródku meteorologicznym są rozmieszczone także przyrządy będące na wyposażeniu tylko niektórych stacji. Ważniejsze z nich to: pluwiograf, heliograf, nefoskop, zmarzlinomierz, przyrządy służące do pomiaru promieniowania słonecznego itp. Barometr i barograf są umieszczone w pomieszczeniu stacji, w pokoju obserwatora (fot. 2.2.2).
W ostatnich dwudziestu latach skonstruowano wiele automatycznych stacji meteorologicznych, które, sprzężone z komputerem, przekazują zestaw informacji o stanie atmosfery oraz gleby (fot. 2.2.3). Przykładem
deszczomierz i wiatromierz, a na wydzielonym poletku rozmieszcza się termometry służące do pomiaru temperatury gruntu. Tuż przy powierzchni gruntu, na wysokości 5 cm, na specjalnym stojaku z osłoną, znajduje się termometr minimalny. W ogródku meteorologicznym są rozmieszczone także przyrządy będące na wyposażeniu tylko niektórych stacji. Ważniejsze z nich to: pluwiograf, heliograf, nefoskop, zmarzlinomierz, przyrządy służące do pomiaru promieniowania słonecznego itp. Barometr i barograf są umieszczone w pomieszczeniu stacji, w pokoju obserwatora (fot. 2.2.2).<br> W ostatnich dwudziestu latach skonstruowano wiele automatycznych stacji meteorologicznych, które, sprzężone z komputerem, przekazują zestaw informacji o stanie atmosfery oraz gleby (fot. 2.2.3). Przykładem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego