Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
w Polsce (na Węgrzech dzieło jego, zatytułowane Europica varietas, ukazało się już w 1620 roku). Można wątpić, czy w Rzeczypospolitej XVII wieku w ogóle wiedziano o istnieniu tych książek. Co najmniej do początków oświecenia niezbyt się u nas interesowano opiniami cudzoziemców o Polakach i ich państwie.
Wyjątkowo tylko, czuli na honor narodowy, Szymon Starowolski i Łukasz Opaliński odpowiedzieli na zarzuty Lansiusa i Barclaya, a i to ze znacznym opóźnieniem.
Przyczyn można się jedynie domyślać. Potrzebę informacji o szerokim świecie przez długi czas zaspokajał poczciwy Marcin Bielski, którego w początkach XVII wieku zastąpił wspominany już Botero. Natomiast kraje wschodnie czy sąsiednia Moskwa
w Polsce (na Węgrzech dzieło jego, zatytułowane Europica varietas, ukazało się już w 1620 roku). Można wątpić, czy w Rzeczypospolitej XVII wieku w ogóle wiedziano o istnieniu tych książek. Co najmniej do początków oświecenia niezbyt się u nas interesowano opiniami cudzoziemców o Polakach i ich państwie.<br>Wyjątkowo tylko, czuli na honor narodowy, Szymon Starowolski i Łukasz Opaliński odpowiedzieli na zarzuty Lansiusa i Barclaya, a i to ze znacznym opóźnieniem.<br>Przyczyn można się jedynie domyślać. Potrzebę informacji o szerokim świecie przez długi czas zaspokajał poczciwy Marcin Bielski, którego w początkach XVII wieku zastąpił wspominany już Botero. Natomiast kraje wschodnie czy sąsiednia Moskwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego