Typ tekstu: Książka
Autor: Stanisław Dąbek
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
mszy ­ cykl mszalny może ulec znacznemu rozszerzeniu. Ma to także wpływ na koncepcję formy. Wyjątkowo strukturami równoważnymi do głównych struktur mszy stają się części komponowane na organy (zob. s. 169 nn). Szeligowski w Mszy łacińskiej (1932) wprowadza Toccatę, jako część wstępną, a po Sanctus umieszcza Prelude; Kaszycki w Missa in honorem Sancti Vincentii a Paulo (1958) poprzedza cykl Intradą; Machl tworzy Offertorium ­ III część swojego Requiem (1981) na organy (zob. s. 167).
W rozczłonkowaniach architektonicznych głównych części cyklu kompozytorzy respektują generalnie tradycyjne, genetyczne rozczłonkowanie wynikające z budowy tekstu. Tak więc Kyrie ma przeważnie podział trzyodcinkowy, Gloria ­ często trzy ­ (Et in terra
mszy ­ cykl mszalny może ulec znacznemu rozszerzeniu. Ma to także wpływ na koncepcję formy. Wyjątkowo strukturami równoważnymi do głównych struktur mszy stają się części komponowane na organy (zob. s. 169 nn). Szeligowski w Mszy łacińskiej (1932) wprowadza Toccatę, jako część wstępną, a po Sanctus umieszcza Prelude; Kaszycki w &lt;name type="tit"&gt;Missa in honorem Sancti Vincentii a Paulo&lt;/&gt; (1958) poprzedza cykl &lt;name type="tit"&gt;Intradą&lt;/&gt;; Machl tworzy &lt;name type="tit"&gt;Offertorium ­ III&lt;/&gt; część swojego Requiem (1981) na organy (zob. s. 167).<br>W rozczłonkowaniach architektonicznych głównych części cyklu kompozytorzy respektują generalnie tradycyjne, genetyczne rozczłonkowanie wynikające z budowy tekstu. Tak więc Kyrie ma przeważnie podział trzyodcinkowy, Gloria ­ często trzy ­ (&lt;foreign lang="lat"&gt;Et in terra
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego