Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Stanisław
Tytuł: Ciemne sprawy międzywojnia
Rok: 2002
uwagę, że oskarżony dopuścił się czynu "pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego wywołanego ciężką zniewagą ze strony Jędruszaka". Wprawdzie było to spowodowane obraźliwym odezwaniem się podsądnego o Jędruszaku - stwierdził sąd w uzasadnieniu wyroku - to jednak obraza ta była wypowiedziana w jego nieobecności, a "kodeks honorowy nie wymagał tej formy zadośćuczynienia obrażonemu honorowi żołnierskiemu". Chociaż -Jędruszak nie został ranny - napisano dalej - to jednak "podsądny dopuścił się tego wszystkiego będąc adwokatem i na stanowisku obrońcy - w sali sądowej i podczas zajęć urzędowych sądu; dopuścił się tym obrazy sądu, a więc urzędu państwowego, czyli nieposzanowania władzy. Musi to i powinno być brane pod uwagę przy
uwagę, że oskarżony dopuścił się czynu "pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego wywołanego ciężką zniewagą ze strony Jędruszaka". Wprawdzie było to spowodowane obraźliwym odezwaniem się podsądnego o Jędruszaku - stwierdził sąd w uzasadnieniu wyroku - to jednak obraza ta była wypowiedziana w jego nieobecności, a "kodeks honorowy nie wymagał tej formy zadośćuczynienia obrażonemu honorowi żołnierskiemu". Chociaż -Jędruszak nie został ranny - napisano dalej - to jednak "podsądny dopuścił się tego wszystkiego będąc adwokatem i na stanowisku obrońcy - w sali sądowej i podczas zajęć urzędowych sądu; dopuścił się tym obrazy sądu, a więc urzędu państwowego, czyli nieposzanowania władzy. Musi to i powinno być brane pod uwagę przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego