Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
uzależnienia postrzegania od środków technicznych. Bardzo istotną rolę w kształtowaniu percepcji odgrywają uwarunkowania edukacyjne. Każdy człowiek od zarania swego istnienia uczy się, to jest zapamiętuje i przetwarza informacje jakie doń dopływają. Istnieje co najmniej kilka typów uczenia się spostrzeżeniowego, to jest nabywania doświadczeń percepcyjnych. Są to: nabywanie wiedzy przez wpajanie (imprinting) polegające na zakodowywaniu w umyśle z góry określonych poglądów, idei i zachowań, zgodnych z obowiązującymi w danym społeczeństwie systemami wartości. Innymi słowy - jest to indoktrynacja służąca wyzwalaniu instynktownych reakcji człowieka, zgodnych z zamierzonym celem wychowawczym; nabywanie wiedzy przez skojarzenia (asocjacje) w wyniku integracji pojedynczych wrażeń. Uczenie się przez asocjacje jest
uzależnienia postrzegania od środków technicznych. Bardzo istotną rolę w kształtowaniu percepcji odgrywają uwarunkowania edukacyjne. Każdy człowiek od zarania swego istnienia uczy się, to jest zapamiętuje i przetwarza informacje jakie doń dopływają. Istnieje co najmniej kilka typów uczenia się spostrzeżeniowego, to jest nabywania doświadczeń percepcyjnych. Są to: nabywanie wiedzy przez wpajanie (imprinting) polegające na zakodowywaniu w umyśle z góry określonych poglądów, idei i zachowań, zgodnych z obowiązującymi w danym społeczeństwie systemami wartości. Innymi słowy - jest to indoktrynacja służąca wyzwalaniu instynktownych reakcji człowieka, zgodnych z zamierzonym celem wychowawczym; nabywanie wiedzy przez skojarzenia (asocjacje) w wyniku integracji pojedynczych wrażeń. Uczenie się przez asocjacje jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego