Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
normy i potrzeby, częstokroć u ich źródeł leżą uczucia, emocje, popędy, nieraz sprzeczne zarówno z normami, jak i potrzebami. Częste są również działania szablonowe, nie wymagające myślenia, nazywane również algorytmicznymi lub mechanicznymi, a opierające się na dokładnej realizacji "przepisów" zakodowanych w genach lub nabytych w trakcie uczenia się, najczęściej drogą imprintingu (wpajania).Zarys klasyfikacji zachowań

Klasyfikacja zachowań ludzkich jest z natury rzeczy ogromnie trudna, wykształciły się one bowiem pod wpływem różnorodnych czynników (genetycznych, fizjologicznych, psychicznych, socjokulturowych itp.), które współdziałając ze sobą wytworzyły określone modele zachowań, zmienne zresztą zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Nie ma więc jak dotąd, żadnej klasyfikacji
normy i potrzeby, częstokroć u ich źródeł leżą uczucia, emocje, popędy, nieraz sprzeczne zarówno z normami, jak i potrzebami. Częste są również działania szablonowe, nie wymagające myślenia, nazywane również algorytmicznymi lub mechanicznymi, a opierające się na dokładnej realizacji "przepisów" zakodowanych w genach lub nabytych w trakcie uczenia się, najczęściej drogą imprintingu (wpajania).<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Zarys klasyfikacji zachowań&lt;/&gt;<br><br> Klasyfikacja zachowań ludzkich jest z natury rzeczy ogromnie trudna, wykształciły się one bowiem pod wpływem różnorodnych czynników (genetycznych, fizjologicznych, psychicznych, socjokulturowych itp.), które współdziałając ze sobą wytworzyły określone modele zachowań, zmienne zresztą zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Nie ma więc jak dotąd, żadnej klasyfikacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego