Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
proponowanego ujęcia kanonów Milla można by przytoczyć następujące argumenty.
1. Nie należy zapominać, iż postulat (P) ma charakter hipotetyczny i podlega weryfikacji poprzez następstwa - charakterystycznej właśnie dla postępowania indukcyjnego. W jaki sposób postulat ten może być i bywa w praktyce obalany - to temat osobnych i interesujących dociekań. W każdym razie indukcyjność kanonów zostaje - w pewnym przynajmniej sensie- zachowana.
2. Za ujęciem kanonów Milla jako odnoszących się do pewnych układów względnie odosobnionych przemawiają:
a) Względy historyczne. Nie inaczej postępował, naszym zdaniem, twórca metod eliminacyjnych wówczas, gdy wyodrębniał pewien zespół zdarzeń poprzedzających i oznaczał je symbolami A, B, C, -, analogicznie traktował zespół zdarzeń
proponowanego ujęcia kanonów Milla można by przytoczyć następujące argumenty.<br> 1. Nie należy zapominać, iż postulat (P) ma charakter hipotetyczny i podlega weryfikacji poprzez następstwa - charakterystycznej właśnie dla postępowania indukcyjnego. W jaki sposób postulat ten może być i bywa w praktyce obalany - to temat osobnych i interesujących dociekań. W każdym razie indukcyjność kanonów zostaje - w pewnym przynajmniej sensie- zachowana.<br> 2. Za ujęciem kanonów Milla jako odnoszących się do pewnych układów względnie odosobnionych przemawiają:<br> a) Względy historyczne. Nie inaczej postępował, naszym zdaniem, twórca metod eliminacyjnych wówczas, gdy wyodrębniał pewien zespół zdarzeń poprzedzających i oznaczał je symbolami A, B, C, -, analogicznie traktował zespół zdarzeń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego