Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
zarazem bodźca w ich "uczulaniu się" na sakralne aspekty ziemi. Wymienia takich "świętych" z nazwiska: Budda, Mojżesz, Chrystus, Mahomet i in.
Naczelna idea Schelera daje się ująć krótko: jeśli Bóg jest Osobą, droga do Niego musi być drogą osobową, zatem prowadzić bądź wprost za pośrednictwem odsłaniającej intuicji aktu miłości, bądź - jak bardziej przystoi nam ślepcom - poprzez współprzeżywanie i współodczuwanie innych, szczególnie w tej dziedzinie "muzykalnych" osób.

POTRÓJNA PERSPEKTYWA

We współczesnych rozważaniach problemu Boga wyróżniłbym trzy podstawowe kierunki, które na swój sposób wyciągnęły wnioski z doświadczeń dotychczasowych i próbują z różnym powodzeniem własnych rozwiązań, nie odcinając się zresztą zupełnie od dawnej tradycji, szczególnie
zarazem bodźca w ich "uczulaniu się" na sakralne aspekty ziemi. Wymienia takich "świętych" z nazwiska: Budda, Mojżesz, Chrystus, Mahomet i in.<br>Naczelna idea Schelera daje się ująć krótko: jeśli Bóg jest Osobą, droga do Niego musi być drogą osobową, zatem prowadzić bądź wprost za pośrednictwem odsłaniającej intuicji aktu miłości, bądź - jak bardziej przystoi nam ślepcom - poprzez współprzeżywanie i współodczuwanie innych, szczególnie w tej dziedzinie "muzykalnych" osób.<br><br>&lt;tit&gt;POTRÓJNA PERSPEKTYWA&lt;/&gt;<br><br>We współczesnych rozważaniach problemu Boga wyróżniłbym trzy podstawowe kierunki, które na swój sposób wyciągnęły wnioski z doświadczeń dotychczasowych i próbują &lt;page nr=244&gt; z różnym powodzeniem własnych rozwiązań, nie odcinając się zresztą zupełnie od dawnej tradycji, szczególnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego