Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
nauka badawcza będzie stopniowo zanikać, gdyż wszystkie prawa są już w zasadzie znane, a ich stosowanie trzeba pozostawić inżynierom. Istniało wprawdzie kilka nierozwiązanych problemów, jak np. widmo promieniowania ciała doskonale czarnego czy stabilność atomów, ale te problemy wydawały się marginalne wobec ogromnego sukcesu mechaniki klasycznej i elektrodynamiki.
Wiek XX pokazał, jak bardzo błędne były te poglądy i jak skutecznie głębsze poznanie uczy nas pokory.
Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że teorie kwantowe lepiej opisują rzeczywistość niż teorie klasyczne. Nie oznacza to jednak, że teorie klasyczne i metody w nich stosowane straciły swoją aktualność. W mechanice kwantowej związek pomiędzy teorią kwantową i klasyczną
nauka badawcza będzie stopniowo zanikać, gdyż wszystkie prawa są już w zasadzie znane, a ich stosowanie trzeba pozostawić inżynierom. Istniało wprawdzie kilka nierozwiązanych problemów, jak np. widmo promieniowania ciała doskonale czarnego czy stabilność atomów, ale te problemy wydawały się marginalne wobec ogromnego sukcesu mechaniki klasycznej i elektrodynamiki. <br>Wiek XX pokazał, jak bardzo błędne były te poglądy i jak skutecznie głębsze poznanie uczy nas pokory. <br>Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że teorie kwantowe lepiej opisują rzeczywistość niż teorie klasyczne. Nie oznacza to jednak, że teorie klasyczne i metody w nich stosowane straciły swoją aktualność. W mechanice kwantowej związek pomiędzy teorią kwantową i klasyczną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego