Typ tekstu: Książka
Autor: Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia
Tytuł: Cytobiochemia
Rok: 1995
obniżać powinowactwo histonów do DNA jest przede wszystkim tzw. O-fosforylacja seryny i treoniny, przekształcająca te obojętne aminokwasy w reszty ujemnie naładowane. Taki typ fosforylacji dotyczy przede wszystkim trzech histonów: H1, H3 oraz H2A i to po ich skompleksowaniu z DNA w chromatynie. Jest on katalizowany przez kinazy zarówno zależne, jak i niezależne od cyklicznych nukleotydów (cAMP i cGMP) oraz korzystające z ATP jako donora reszt fosforowych. Wytworzone wiązania estrowe tych reszt z grupą OH w serynie lub treoninie są stabilne nawet w roztworach silnych kwasów i nie ulegają rozerwaniu podczas izolowania i oczyszczania histonów. Omawiana modyfikacja jest skorelowana z cyklem
obniżać powinowactwo histonów do DNA jest przede wszystkim tzw. O-fosforylacja seryny i treoniny, przekształcająca te obojętne aminokwasy w reszty ujemnie naładowane. Taki typ fosforylacji dotyczy przede wszystkim trzech histonów: H1, H3 oraz H2A i to po ich skompleksowaniu z DNA w chromatynie. Jest on katalizowany przez kinazy zarówno zależne, jak i niezależne od cyklicznych nukleotydów (cAMP i cGMP) oraz korzystające z ATP jako donora reszt fosforowych. Wytworzone wiązania estrowe tych reszt z grupą OH w serynie lub treoninie są stabilne nawet w roztworach silnych kwasów i nie ulegają rozerwaniu podczas izolowania i oczyszczania histonów. Omawiana modyfikacja jest skorelowana z cyklem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego