Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
nie zmienione dla określonego obszaru i przedziału czasu, to natężenie procesu ewapotranspiracji będzie zależeć głównie od czynników fizjologicznych i parametrów fizycznych charakteryzujących powierzchnię czynną.
Jednym ze składników parowania terenowego jest parowanie z powierzchni wody i z innych powierzchni zwilżonych. Wśród czynników oddziałujących na ten proces należy wymienić zarówno czynniki fizyczne, jak i środowiskowe, a mianowicie: dopływ energii cieplnej niezbędnej w procesie parowania, głównie w postaci promieniowania słonecznego, temperaturę powierzchni parującej, jej albedo, zdolność emisyjną i parametr szorstkości, gradient ciśnienia pary wodnej i prędkości wiatru nad powierzchnią parującą, ciśnienie atmosferyczne, wymianę ciepła z podłożem, warunki otoczenia powierzchni parującej, rozmiary parującego zbiornika, zanieczyszczenie
nie zmienione dla określonego obszaru i przedziału czasu, to natężenie procesu ewapotranspiracji będzie zależeć głównie od czynników fizjologicznych i parametrów fizycznych charakteryzujących powierzchnię czynną.<br>Jednym ze składników parowania terenowego jest parowanie z powierzchni wody i z innych powierzchni zwilżonych. Wśród czynników oddziałujących na ten proces należy wymienić zarówno czynniki fizyczne, jak i środowiskowe, a mianowicie: dopływ energii cieplnej niezbędnej w procesie parowania, głównie w postaci promieniowania słonecznego, temperaturę powierzchni parującej, jej albedo, zdolność emisyjną i parametr szorstkości, gradient ciśnienia pary wodnej i prędkości wiatru nad powierzchnią parującą, ciśnienie atmosferyczne, wymianę ciepła z podłożem, warunki otoczenia powierzchni parującej, rozmiary parującego zbiornika, zanieczyszczenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego