Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
Wówczas najwyższy odsetek badanych (66,3%) uznał go za bardzo ważny. Najczęściej też wybierany był jako najważniejszy (20,0%). Na drugim miejscu ulokował się problem bezrobocia - 58,6% wyborów jako bardzo ważny i 18,4% jako najważniejszy. Alkoholizm pojawił się na trzecim miejscu pod względem odsetka osób traktujących dany problem jako bardzo ważny (55,6%) oraz na czwartym miejscu wśród problemów najważniejszych - 9,9%.
Picie alkoholu przez młodzież zostało uznane za bardzo ważny problem przez 52,7% badanych, jednak tylko niespełna 4% było skłonnych uznać go za problem najważniejszy.

Jak wspomniano pytanie o ocenę ważności poszczególnych problemów społecznych wpisuje się w długą
Wówczas najwyższy odsetek badanych (66,3%) uznał go za bardzo ważny. Najczęściej też wybierany był jako najważniejszy (20,0%). Na drugim miejscu ulokował się problem bezrobocia - 58,6% wyborów jako bardzo ważny i 18,4% jako najważniejszy. Alkoholizm pojawił się na trzecim miejscu pod względem odsetka osób traktujących dany problem jako bardzo ważny (55,6%) oraz na czwartym miejscu wśród problemów najważniejszych - 9,9%. <br> Picie alkoholu przez młodzież zostało uznane za bardzo ważny problem przez 52,7% badanych, jednak tylko niespełna 4% było skłonnych uznać go za problem najważniejszy.<br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br> Jak wspomniano pytanie o ocenę ważności poszczególnych problemów społecznych wpisuje się w długą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego