Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
gdy dla radaru meteorologicznego odbicia od obiektów pogodowych są obiektami użytecznymi i jest ich dużo - każda komórka rozróżnialności w pewnych warunkach może zawierać echo użyteczne, a komputer musi być przygotowany na ich przetwarzanie. Łatwo policzyć, że w promieniu 100 km, przy szerokości wiązki 1O i czasie trwania impulsu 1 s jeden obrót anteny może dostarczyć ok. 240 tys. obiektów, z których każdy jest reprezentowany kilkoma liczbami wielobitowymi (moc, prędkość średnia, rozrzut prędkości). W celu ograniczenia tego strumienia danych w systemie przetwarzania sygnału przeprowadzana jest selekcja, np. eliminacja pojedynczych słabych ech. Efekty końcowe pracy radaru meteorologicznego są pokazane na fot. A-21
gdy dla radaru meteorologicznego odbicia od obiektów pogodowych są obiektami użytecznymi i jest ich dużo - każda komórka rozróżnialności w pewnych warunkach może zawierać echo użyteczne, a komputer musi być przygotowany na ich przetwarzanie. Łatwo policzyć, że w promieniu 100 km, przy szerokości wiązki 1O i czasie trwania impulsu 1 s jeden obrót anteny może dostarczyć ok. 240 tys. obiektów, z których każdy jest reprezentowany kilkoma liczbami wielobitowymi (moc, prędkość średnia, rozrzut prędkości). W celu ograniczenia tego strumienia danych w systemie przetwarzania sygnału przeprowadzana jest selekcja, np. eliminacja pojedynczych słabych ech. Efekty końcowe pracy radaru meteorologicznego są pokazane na fot. A-21
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego