Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
szczepu bezkatalazowego i szczepu dzikiego, zawierającego katalazę, na działanie 1 milimolowego H2O2 nie różniło się, o tyle kolonie szczepu dzikiego były zdecydowanie bardziej oporne od kolonii szczepu nie mającego katalazy. Nadtlenek wodoru jest związkiem łatwo dyfundującym i dopiero skupiska komórek mogą spowodować znaczące obniżenie jego stężenia. Być może jest to jeden z przykładów na to, że zwiększenie liczby razem żyjących komórek mogło mieć znaczenie selekcyjne i mogło być jedną z sił napędowych ewolucji prowadzących do powstania organizmów wielokomórkowych.

3.5. Reaktywne formy tlenu jako obrońcy organizmu

Dziwne byłoby, biorąc pod uwagę fantastyczną różnorodność świata żywego, gdyby organizmy w jakiś sposób nie
szczepu bezkatalazowego i szczepu dzikiego, zawierającego katalazę, na działanie 1 milimolowego H2O2 nie różniło się, o tyle kolonie szczepu dzikiego były zdecydowanie bardziej oporne od kolonii szczepu nie mającego katalazy. Nadtlenek wodoru jest związkiem łatwo dyfundującym i dopiero skupiska komórek mogą spowodować znaczące obniżenie jego stężenia. Być może jest to jeden z przykładów na to, że zwiększenie liczby razem żyjących komórek mogło mieć znaczenie selekcyjne i mogło być jedną z sił napędowych ewolucji prowadzących do powstania organizmów wielokomórkowych.<br><br>&lt;tit&gt;3.5. Reaktywne formy tlenu jako obrońcy organizmu&lt;/&gt;<br><br>Dziwne byłoby, biorąc pod uwagę fantastyczną różnorodność świata żywego, gdyby organizmy w jakiś sposób nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego