Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
działań. Sztab jest również w zasadzie obsadzony przez przedstawicieli jednego państwa. Pojedyncze stanowiska w sztabie mogą być obsadzone przez przedstawicieli sił zbrojnych wydzielających swe kontyngenty do danego związku. Ich udział zwiększa się w okresie działań. Jednostki innych państw są podporządkowywane tylko na okres działań.
Framework Nation - związek wielonarodowy, w którym jedno z państw odgrywa wiodącą rolą. Odpowiedzialne jest ono za dowodzenie, administrację i wsparcie logistyczne sztabu. Przedstawiciele tego państwa stanowią gros pracowników sztabu i zajmują kierownicze stanowiska. Zasady dowodzenia i prowadzenia działań odpowiadają zasadom narodowym lub też - o ile zostanie to ustalone - procedurom NATO. Przedstawiciele państw wydzielających kontyngenty do danej struktury
działań. Sztab jest również w zasadzie obsadzony przez przedstawicieli jednego państwa. Pojedyncze stanowiska w sztabie mogą być obsadzone przez przedstawicieli sił zbrojnych wydzielających swe kontyngenty do danego związku. Ich udział zwiększa się w okresie działań. Jednostki innych państw są podporządkowywane tylko na okres działań. <br>&lt;tit&gt;Framework Nation&lt;/&gt; - związek wielonarodowy, w którym jedno z państw odgrywa wiodącą rolą. Odpowiedzialne jest ono za dowodzenie, administrację i wsparcie logistyczne sztabu. Przedstawiciele tego państwa stanowią gros pracowników sztabu i zajmują kierownicze stanowiska. Zasady dowodzenia i prowadzenia działań odpowiadają zasadom narodowym lub też - o ile zostanie to ustalone - procedurom NATO. Przedstawiciele państw wydzielających kontyngenty do danej struktury
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego