Typ tekstu: Druki ulotne
Autor: kancelaria prezydenta
Tytuł: Tak dla Polski
Rok: 2003
nabytych praw emerytalnych. Legalne zatrudnienie wiąże się również z uznaniem kwalifikacji zawodowych, prawem do szkoleń i prawem do osiedlania się w dowolnym państwie członkowskim UE.

Czy dzięki Unii będziemy więcej zarabiali?
Tak, chociaż nie od razu. Szanse i pomoc finansową trzeba jednak umieć dobrze
wykorzystać. Irlandia przystępując do Unii była jednym z najuboższych krajów
Europy. Dzisiaj płace Irlandczyków są wyższe od płac Brytyjczyków czy Niemców.
Wbrew głoszonym opiniom, członkostwo Polski w Unii nie doprowadzi do znaczących zmian cen.

Czy dzięki Unii będziemy żyć zdrowiej?
Tak. Poprawa warunków życia obywateli jest jednym z podstawowych celów Unii
Europejskiej. Dzięki konkurencji rynkowej i ochronie
nabytych praw emerytalnych. Legalne zatrudnienie wiąże się również z uznaniem kwalifikacji zawodowych, prawem do szkoleń i prawem do osiedlania się w dowolnym państwie członkowskim UE.<br><br>Czy dzięki Unii będziemy więcej zarabiali?<br>Tak, chociaż nie od razu. Szanse i pomoc finansową trzeba jednak umieć dobrze<br>wykorzystać. Irlandia przystępując do Unii była jednym z najuboższych krajów<br>Europy. Dzisiaj płace Irlandczyków są wyższe od płac Brytyjczyków czy Niemców.<br>Wbrew głoszonym opiniom, członkostwo Polski w Unii nie doprowadzi do znaczących zmian cen.<br><br> Czy dzięki Unii będziemy żyć zdrowiej?<br>Tak. Poprawa warunków życia obywateli jest jednym z podstawowych celów Unii<br>Europejskiej. Dzięki konkurencji rynkowej i ochronie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego