Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kodeks pracy
do art. 38 § 1-3
Jeżeli kierownik zakładu pracy wypowiedział pracownicy umowę o pracę piątego dnia zastrzeżonego dla rady zakładowej, błędnie licząc termin zastrzeżony dla tej rady, co w konsekwencji spowodowało, że nie doszła do skutku dalsza część trybu przewidzianego w art. 38 k. p. , to wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów.
Wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 2. V. 1979, nr I P 522/79
Z uzasadnienia
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:
Skuteczność wypowiedzenia umowy jest uzależniona od istnienia przyczyny tego wypowiedzenia
Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych&lt;/tit&gt;<br>&lt;tit1&gt;Kodeks pracy<br>do art. 38 § 1-3&lt;/tit1&gt;<br> &lt;hi rend="italic"&gt;Jeżeli kierownik zakładu pracy wypowiedział pracownicy umowę o pracę piątego dnia zastrzeżonego dla rady zakładowej, błędnie licząc termin zastrzeżony dla tej rady, co w konsekwencji spowodowało, że nie doszła do skutku dalsza część trybu przewidzianego w art. 38 k. p. , to wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów.&lt;/hi&gt;<br> &lt;tit1&gt;Wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 2. V. 1979, nr I P 522/79&lt;/tit1&gt;<br>Z uzasadnienia<br> Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:<br> Skuteczność wypowiedzenia umowy jest uzależniona od istnienia przyczyny tego wypowiedzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego