Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
wypadkach uzasadnionych może być wydana przez zakład pracy opinia także w czasie trwania stosunku pracy, jednakże do takiej opinii nie mają zastosowania przepisy art. 98 i 99 k. p. " .

Trafnie w zasadzie Autorka podnosi, że do opinii nie związanej z zakończeniem stosunku pracy nie stosuje się art. 98 i 99 k. p. , choć - moim zdaniem -celowe byłoby opracowywanie tego rodzaju opinii z uwzględnieniem treści art. 98 § 2-4 k. p. , ponieważ zawierałaby ona wówczas w miarę pełną ocenę pracownika i wyników jego pracy.
Omawiając treść art. 101 k. p. , który stanowił, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może podejmować
wypadkach uzasadnionych może być wydana przez zakład pracy opinia także w czasie trwania stosunku pracy, jednakże do takiej opinii nie mają zastosowania przepisy art. 98 i 99 k. p. " &lt;page nr=31&gt;. <br>&lt;gap&gt; <br> Trafnie w zasadzie Autorka podnosi, że do opinii nie związanej z zakończeniem stosunku pracy nie stosuje się art. 98 i 99 k. p. , choć - moim zdaniem -celowe byłoby opracowywanie tego rodzaju opinii z uwzględnieniem treści art. 98 § 2-4 k. p. , ponieważ zawierałaby ona wówczas w miarę pełną ocenę pracownika i wyników jego pracy. <br> Omawiając treść art. 101 k. p. , który stanowił, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może podejmować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego