Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
nagany przewiduje § 77 lit. "b" k. p. CSRS z 1975 roku).
Analizując treść art. 108 k. p. J. Kruszewska opowiada się za obligatoryjnym stosowaniem kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, przy czym odstąpienie od ich wymierzenia dopuszczalne jest tylko wyjątkowo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 111 k. p. . Ta słuszna wypowiedź zasługuje na uzupełnienie, ponieważ obligatoryjne stosowanie rzeczonych kar nie wynika tylko z treści art. 108 § 1 i 2 k. p. (chodzi o sformułowanie "stosuje się") i art. 110 § 1 k. p. ("karę stosuje kierownik zakładu pracy"), lecz także z zasady jednolitości polityki dyscyplinarnej, nakazującej jednakowe traktowanie pracowników
nagany przewiduje § 77 lit. "b" k. p. CSRS z 1975 roku). <br> Analizując treść art. 108 k. p. J. Kruszewska opowiada się za obligatoryjnym stosowaniem kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, przy czym odstąpienie od ich wymierzenia dopuszczalne jest tylko wyjątkowo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 111 k. p. &lt;page nr=44&gt;. Ta słuszna wypowiedź zasługuje na uzupełnienie, ponieważ obligatoryjne stosowanie rzeczonych kar nie wynika tylko z treści art. 108 § 1 i 2 k. p. (chodzi o sformułowanie "stosuje się") i art. 110 § 1 k. p. ("karę stosuje kierownik zakładu pracy"), lecz także z zasady jednolitości polityki dyscyplinarnej, nakazującej jednakowe traktowanie pracowników
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego