Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
o ukaraniu z datą wsteczną po to, by wykazać zachowanie przewidzianych w art. 109 § 1 k. p. terminów.
W rozdziale 2 części II Autorka komentuje przepisy dotyczące zwolnień od pracy w okresie wypowiedzenia, zwolnień od pracy kobiet i młodocianych oraz zwolnień od pracy na badania lekarskie.
Analizując treść art. 188 k. p. przewidującego dla pracownic wychowujących dzieci w wieku do lat 14 i pracowników będących jedynymi opiekunami dzieci w wieku do lat 14, zwolnienie od pracy na 2 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, Autorka trafnie podkreśla, że "określenie roku użyte jest w znaczeniu kalendarzowym, a nie jako upływ
o ukaraniu z datą wsteczną po to, by wykazać zachowanie przewidzianych w art. 109 § 1 k. p. terminów. <br> W rozdziale 2 części II Autorka komentuje przepisy dotyczące zwolnień od pracy w okresie wypowiedzenia, zwolnień od pracy kobiet i młodocianych oraz zwolnień od pracy na badania lekarskie. <br> Analizując treść art. 188 k. p. przewidującego dla pracownic wychowujących dzieci w wieku do lat 14 i pracowników będących jedynymi opiekunami dzieci w wieku do lat 14, zwolnienie od pracy na 2 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, Autorka trafnie podkreśla, że "określenie roku użyte jest w znaczeniu kalendarzowym, a nie jako upływ
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego