Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
człowieka. Właściwa dla neandertalczyków masywna czaszka była cechą, która rozwinęła się w trakcie zasiedlania Europy. Zapewne ludzie ci przystosowani byli do życia w stosunkowo chłodnym klimacie. Ich hordy zapędzały się na obrzeża tundry, polując tam na renifery i mamuty (ryc. 17.10). Ostatnie ich stanowiska są datowane na 31-34 ka (St. Cesaire we Francji).
Pierwsze krótkotrwałe ocieplenie w początkach ostatniego wielkiego zlodowacenia
było czasem przybycia do Europy nowej fali migracyjnej człowieka. Były to ludy rasy kromaniońskiej (Cro-Magnon), nie różniące się już istotnie od dzisiejszego, bardzo wszak zróżnicowanego geograficznie, Homo sapiens. Ludy rasy kromaniońskiej były częścią bardzo swoistego ekosystemu tundry
człowieka. Właściwa dla neandertalczyków masywna czaszka była cechą, która rozwinęła się w trakcie zasiedlania Europy. Zapewne ludzie ci przystosowani byli do życia w stosunkowo chłodnym klimacie. Ich hordy zapędzały się na obrzeża tundry, polując tam na renifery i mamuty (ryc. 17.10). Ostatnie ich stanowiska są datowane na 31-34 ka (St. Cesaire we Francji).<br>Pierwsze krótkotrwałe ocieplenie w początkach ostatniego wielkiego zlodowacenia <br>było czasem przybycia do Europy nowej fali migracyjnej człowieka. Były to ludy rasy kromaniońskiej (Cro-Magnon), nie różniące się już istotnie od dzisiejszego, bardzo wszak zróżnicowanego geograficznie, Homo sapiens. Ludy rasy kromaniońskiej były częścią bardzo swoistego ekosystemu tundry
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego