Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Szczeciński
Nr: 17/04
Miejsce wydania: Szczecin
Rok: 2002
wielkie centrale związkowe: CGIL (lewicowa), CISL (katolicka) i UIL (centrowa), skupiające około 12 milionów pracowników. Kością niezgody między rządem a związkami jest obowiązujący obecnie artykuł 18. włoskiego kodeksu pracy, który zakłada, że niesłusznie zwolniony pracownik musi zostać ponownie przyjęty na zajmowane dotąd stanowisko. Rząd uważa, że reforma prawa pracy jest konieczna dla uelastycznienia rynku pracy i dostosowania prawa włoskiego do norm Unii Europejskiej. Związki zawodowe twierdzą natomiast, że planowane zmiany tylko ułatwią zwalnianie pracowników. Premier Silvio Berlusconi proponuje wprowadzenie na okres próbny zasady, by w małych przedsiębiorstwach zadośćuczynieniem za niesłuszne zwolnienie pracownika było wypłacenie mu odszkodowania w wysokości dwuletnich poborów. Przywódcy
wielkie centrale związkowe: CGIL (lewicowa), CISL (katolicka) i UIL (centrowa), skupiające około 12 milionów pracowników. Kością niezgody między rządem a związkami jest obowiązujący obecnie artykuł 18. włoskiego kodeksu pracy, który zakłada, że niesłusznie zwolniony pracownik musi zostać ponownie przyjęty na zajmowane dotąd stanowisko. Rząd uważa, że reforma prawa pracy jest konieczna dla uelastycznienia rynku pracy i dostosowania prawa włoskiego do norm Unii Europejskiej. Związki zawodowe twierdzą natomiast, że planowane zmiany tylko ułatwią zwalnianie pracowników. Premier Silvio Berlusconi proponuje wprowadzenie na okres próbny zasady, by w małych przedsiębiorstwach zadośćuczynieniem za niesłuszne zwolnienie pracownika było wypłacenie mu odszkodowania w wysokości dwuletnich poborów. Przywódcy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego