Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
organami założycielskimi były wcześniej organy administracji państwowej stopnia podstawowego),
w drodze przekazania mienia gminom, które o takie przekazanie wystąpiły do odpowiedniego wojewody jako reprezentanta Skarbu Państwa, uzasadniając, że mienie to jest niezbędne do realizacji zadań własnych gminy (art. 5 ustawy).
Przy czym zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku konieczna była prawomocna decyzja wojewody stwierdzająca nabycie lub przekazanie mienia gminom.
Omawiana ustawa stanowiła w art. 8, że rady gmin w terminie do 31 grudnia 1991r. (termin ten został przedłużony później do 30 czerwca 1994r.) powinny dokonać wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa, zmuszając je w ten sposób do
organami założycielskimi były wcześniej organy administracji państwowej stopnia podstawowego),<br>w drodze przekazania mienia gminom, które o takie przekazanie wystąpiły do odpowiedniego wojewody jako reprezentanta Skarbu Państwa, uzasadniając, że mienie to jest niezbędne do realizacji zadań własnych gminy (art. 5 ustawy).<br>Przy czym zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku konieczna była prawomocna decyzja wojewody stwierdzająca nabycie lub przekazanie mienia gminom.<br>Omawiana ustawa stanowiła w art. 8, że rady gmin w terminie do 31 grudnia 1991r. (termin ten został przedłużony później do 30 czerwca 1994r.) powinny dokonać wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa, zmuszając je w ten sposób do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego