Typ tekstu: Książka
Autor: Jackowski Aleksander
Tytuł: Polska sztuka ludowa
Rok: 2002
urządzane corocznie.
KAFLE MALOWANE
Szczególną postacią malarstwa ludowego były kafle. Jest to w istocie pogranicze między obrazem a dekoracja, między ilustracja a ornamentem kwiatowym. O ile jednak w dawnych obrazach ludowych występowała niemal wyłącznie tematyka sakralna, o tyle kafle były domena świeckości. Przedstawiano na nich żołnierzy, ułanów, satyryczne wizerunki, np. krawca na świni, a także sceny ilustrujące aktualne wydarzenia. Na kaflach z terenu Mazur i Warmii znajdujemy malatury uzupełnione polskimi napisami, przysłowiami i fragmentami piosenek. Kafle z tego obszaru należą do najdawniejszych, pochodzą bowiem już z końca XVIII w., a rozkwit kaflarstwa przypada tam na pierwsza połowę XIX w. (Skurpski, 1955
urządzane corocznie. <br>&lt;tit&gt;KAFLE MALOWANE&lt;/&gt;<br>Szczególną postacią malarstwa ludowego były kafle. Jest to w istocie pogranicze między obrazem a dekoracja, między ilustracja a ornamentem kwiatowym. O ile jednak w dawnych obrazach ludowych występowała niemal wyłącznie tematyka sakralna, o tyle kafle były domena świeckości. Przedstawiano na nich żołnierzy, ułanów, satyryczne wizerunki, np. krawca na świni, a także sceny ilustrujące aktualne wydarzenia. Na kaflach z terenu Mazur i Warmii znajdujemy malatury uzupełnione polskimi napisami, przysłowiami i fragmentami piosenek. Kafle z tego obszaru należą do najdawniejszych, pochodzą bowiem już z końca XVIII w., a rozkwit kaflarstwa przypada tam na pierwsza połowę XIX w. (Skurpski, 1955
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego