Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
i włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane, biegnące wzdłuż długiej osi gruczołu.
Bardzo charakterystyczne są pinealocyty takich zwierząt, jak świnia, dzik i świnia miniaturowa. W ich cytoplazmie znajduje się bardzo dużo ciałek gęstych o krańcowo 90

zróżnicowanej budowie wewnętrznej, od koncentrycznie ułożonych blaszek wypełniających ciałko do trudnych do systematycznego opisania, zróżnicowanych w kształcie oraz osmofilności grudek, pęcherzyków i błon (ryc. 46). Dużo tych ciałek stwierdzono w pinealocytach świń miniaturowych, najmniej u dzika.
U świni pinealocyty są rozmieszczone na obwodzie gruczołu. Część środkowa tworzy luźne utkanie z komórek glejowych, pinealocyty są tu zaś rzadko spotykane. Pinealocyty koniowatych wyróżniają się dużą liczbą wtrętów komórkowych. U
i włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane, biegnące wzdłuż długiej osi gruczołu.<br>Bardzo charakterystyczne są pinealocyty takich zwierząt, jak świnia, dzik i świnia miniaturowa. W ich cytoplazmie znajduje się bardzo dużo ciałek gęstych o krańcowo 90<br><br> zróżnicowanej budowie wewnętrznej, od koncentrycznie ułożonych blaszek wypełniających ciałko do trudnych do systematycznego opisania, zróżnicowanych w kształcie oraz osmofilności grudek, pęcherzyków i błon (ryc. 46). Dużo tych ciałek stwierdzono w pinealocytach świń miniaturowych, najmniej u dzika.<br>U świni pinealocyty są rozmieszczone na obwodzie gruczołu. Część środkowa tworzy luźne utkanie z komórek glejowych, pinealocyty są tu zaś rzadko spotykane. Pinealocyty koniowatych wyróżniają się dużą liczbą wtrętów komórkowych. U
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego