Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
dochodzą do głosu przeciwstawne zapatrywania. Wyznawcy bronią prawd, w które wierzą i są gotowi ponieść wielkie ofiary w ich obronie.


Kształtowanie poglądu
na świat
Doświadczenia drugiej połowy XX wieku wykazują, że środowisko uczonych okazało się konformistyczne i oportunistyczne, podatne na sterowanie przez rządzących. Odbudowanie zniszczonego autorytetu uczonych wymaga nie tylko kształtowania intelektualnego nowych adeptów, ale również wpajania im potrzeby wyrabiania własnego charakteru. Nie tylko dążenie do prawdy - wbrew pragmatycznym wartościom funkcjonującym w dzisiejszych społeczeństwach - ale również odwaga głoszenia własnych poglądów oraz poczucie pewnej misji powinny znamionować uczonych.
W czasach zagrożonego trwania wzmaga się potrzeba więzi z innymi ludźmi, które wykraczałyby poza
dochodzą do głosu przeciwstawne zapatrywania. Wyznawcy bronią prawd, w które wierzą i są gotowi ponieść wielkie ofiary w ich obronie.&lt;/&gt;<br><br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Kształtowanie poglądu<br>na świat&lt;/&gt;<br><br><br><br><br>Doświadczenia drugiej połowy XX wieku wykazują, że środowisko uczonych okazało się konformistyczne i oportunistyczne, podatne na sterowanie przez rządzących. Odbudowanie zniszczonego autorytetu uczonych wymaga nie tylko kształtowania intelektualnego nowych adeptów, ale również wpajania im potrzeby wyrabiania własnego charakteru. Nie tylko dążenie do prawdy - wbrew pragmatycznym wartościom funkcjonującym w dzisiejszych społeczeństwach - ale również odwaga głoszenia własnych poglądów oraz poczucie pewnej misji powinny znamionować uczonych.<br>W czasach zagrożonego trwania wzmaga się potrzeba więzi z innymi ludźmi, które wykraczałyby poza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego