Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
dochodu narodowego, podejmowanej w tym rozdziale. Z jednej strony wskazuje, że równowaga występuje wówczas, gdy dochód narodowy jest równy agregatowemu popytowi na towary. Z drugiej wynika z niego, że poziom faktycznego dochodu narodowego wytwarzanego w gospodarce jest wyznaczony przez poziom agregatowego popytu na towary. Stwierdzenie to jest jądrem popytowej teorii kształtowania dochodu narodowego.
Aby móc powiedzieć coś więcej o warunkach równowagi i determinantach dochodu narodowego, musimy dokładniej opisać czynniki determinujące zamierzone (planowane) wydatki (popyt). Analiza taka byłaby niewygodna, gdybyśmy operowali kategorią agregatowego popytu. Analizę ułatwi zdezagregowanie (podzielenie) łącznego popytu na towary na mniejsze elementy składowe. Można wyobrazić sobie różne sposoby dezagregacji
dochodu narodowego, podejmowanej w tym rozdziale. Z jednej strony wskazuje, że równowaga występuje wówczas, gdy dochód narodowy jest równy agregatowemu popytowi na towary. Z drugiej wynika z niego, że poziom faktycznego dochodu narodowego wytwarzanego w gospodarce jest wyznaczony przez poziom agregatowego popytu na towary. Stwierdzenie to jest jądrem popytowej teorii kształtowania dochodu narodowego.<br>Aby móc powiedzieć coś więcej o warunkach równowagi i determinantach dochodu narodowego, musimy dokładniej opisać czynniki determinujące zamierzone (planowane) wydatki (popyt). Analiza taka byłaby niewygodna, gdybyśmy operowali kategorią agregatowego popytu. Analizę ułatwi zdezagregowanie (podzielenie) łącznego popytu na towary na mniejsze elementy składowe. Można wyobrazić sobie różne sposoby dezagregacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego