Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
walorów przedmiotu sztucznego, zapewniających wymagany poziom zaspokojenia potrzeby, a także - dopuszczalnego zestawu i progowych stanów mankamentów, zabezpieczających podmioty i środowisko przed negatywnymi skutkami istnienia przedmiotu sztucznego.
Wyczerpująca analiza problemu normalizacji powinna uwzględniać bilans korzyści (walorów) oraz strat (mankamentów) wynikających z tej działalności. Nie ulega wątpliwości, że normalizacja jest koniecznym narzędziem kształtowania jakości, któremu z natury rzeczy towarzyszą różnorodne ograniczenia. Ograniczenia te prowadzą do przekształcenia jakości dowolnych, w skonkretyzowane jakości postulowane przedmiotów sztucznych. Jednak nieuzasadnione ograniczanie różnorodności jakości powoduje m.in. zawężenie dywersyfikacji jakościowej przedmiotów sztucznych (wyznaczanej liczbą typów, odmian, wersji, klas, gatunków itp.), co w konsekwencji na ogół powoduje obniżenie poziomu
walorów przedmiotu sztucznego, zapewniających wymagany poziom zaspokojenia potrzeby, a także - dopuszczalnego zestawu i progowych stanów mankamentów, zabezpieczających podmioty i środowisko przed negatywnymi skutkami istnienia przedmiotu sztucznego.<br>Wyczerpująca analiza problemu normalizacji powinna uwzględniać bilans korzyści (walorów) oraz strat (mankamentów) wynikających z tej działalności. Nie ulega wątpliwości, że normalizacja jest koniecznym narzędziem kształtowania jakości, któremu z natury rzeczy towarzyszą różnorodne ograniczenia. Ograniczenia te prowadzą do przekształcenia jakości dowolnych, w skonkretyzowane jakości postulowane przedmiotów sztucznych. Jednak nieuzasadnione ograniczanie różnorodności jakości powoduje m.in. zawężenie dywersyfikacji jakościowej przedmiotów sztucznych (wyznaczanej liczbą typów, odmian, wersji, klas, gatunków itp.), co w konsekwencji na ogół powoduje obniżenie poziomu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego