Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ekologiczne
Rok: 2004
4. Edukacja.
Ustawa o Ochronie Zwierząt, Art. 8, ust. 1 mówi: Programy nauczania i wychowania szkolnego we wszystkich typach szkół powinny uwzględniać problematykę ochrony zwierząt.
Istnieje kilka dokumentów mówiących o potrzebie edukacji ekologicznej. Najważniejszym z nich jest Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Jednym z głównych celów jest: "Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska". Ponieważ zwierzęta są nieodłączną częścią przyrody, powinny być również uwzględniane w programach nauczania. W momencie, kiedy Polska aspiruje do Unii Europejskiej, tematyka ta powinna być częściej poruszana. Przede wszystkim w interesie dzieci.

5. Tresura a prawo
Artykuł
4. Edukacja.&lt;/&gt;<br>Ustawa o Ochronie Zwierząt, Art. 8, ust. 1 mówi: Programy nauczania i wychowania szkolnego we wszystkich typach szkół powinny uwzględniać problematykę ochrony zwierząt.<br>Istnieje kilka dokumentów mówiących o potrzebie edukacji ekologicznej. Najważniejszym z nich jest Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Jednym z głównych celów jest: "Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska". Ponieważ zwierzęta są nieodłączną częścią przyrody, powinny być również uwzględniane w programach nauczania. W momencie, kiedy Polska aspiruje do Unii Europejskiej, tematyka ta powinna być częściej poruszana. Przede wszystkim w interesie dzieci.<br><br>&lt;tit&gt;5. Tresura a prawo&lt;/&gt;<br>Artykuł
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego