Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
i materiałami wyjściowymi oraz ilość robotników zaangażowanych bezpośrednio przy wykonywaniu danego wyrobu. Praktyka wykazuje, że poziom ilościowy produkcji danego wyrobu ma duży wpływ na opanowanie przez kadry przodujących wskaźników wydajności (pracochłonności), wprowadzanie ulepszeń w procesie wytwarzania, usuwania wąskich przekrojów itp.
Poziom ilościowy produkcji wykonywanej w okresie poprzedzającym proces mobilizacji przemysłu kształtuje więc podstawowe czynniki, od których, zależy szybkość narastania liczebności kolejnych partii wytwarzanych wyrobów.
Krzywa narastania produkcji przedstawiona na wykresie 1 odpowiada swoim charakterem funkcji logistycznej, wyrażającej się wzorem: gdzie zmienną niezależną jest czas "t".
Podstawową właściwością funkcji logistycznej jest to, że szybkość wzrostu n każdym momencie czasu, tj. pierwsza pochodna
i materiałami wyjściowymi oraz ilość robotników zaangażowanych bezpośrednio przy wykonywaniu danego wyrobu. Praktyka wykazuje, że poziom ilościowy produkcji danego wyrobu ma duży wpływ na opanowanie przez kadry przodujących wskaźników wydajności (pracochłonności), wprowadzanie ulepszeń w procesie wytwarzania, usuwania wąskich przekrojów itp.<br>Poziom ilościowy produkcji wykonywanej w okresie poprzedzającym proces mobilizacji przemysłu kształtuje więc podstawowe czynniki, od których, zależy szybkość narastania liczebności kolejnych partii wytwarzanych wyrobów. &lt;page nr=26&gt;<br>Krzywa narastania produkcji przedstawiona na wykresie 1 odpowiada swoim charakterem funkcji logistycznej, wyrażającej się wzorem: &lt;gap&gt; gdzie zmienną niezależną jest czas "t".<br>Podstawową właściwością funkcji logistycznej jest to, że szybkość wzrostu n każdym momencie czasu, tj. pierwsza pochodna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego